Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

         Лазе Костића 42

         Број: 90

Датум: 13.03.2018.

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

       Лазе Костића 42

 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН МВ 1/2018 набавку

добара – Намирнице,храна и пиће

Наручилац:

ОШ “Лаза Костић” Ковиљ

Лазе Костића 42

ПИБ: 100737700

МАТ.БРОЈ:08066825

Интернет страница:нема

е – mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета јавне набавке:

Добра

Предмет јавне набавке: Закључење уговора за набавку добара-Намирнице,храна и пиће           

шифра 15612500 – Пекарски производи

шифра 15894300 – Готова јела

Уговорена вредност: 2.219.400,00 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљенa је једна понуда

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 2.219.400,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а - 2.219.400,00 динара

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 2.219.400,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв -а – 2.219.400,00 динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: GASTRO GROUP D.O.O, Краља Петра 1,25.Ђурђево; Матични број: 21352594

Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 12.03.2018. године

Датум закључења уговора: 13.03.2018. године

Подаци о добављачу: СТЗР ''Пахуља'', Петра Драпшина 64, Шајкаш , матични број : 50082610

Период важења уговора: Једна година од дана потписивања

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности

Службеник за јавне набавке Владимир Миленковић